Buitenschoolse- en tussen schoolse opvang

De KWS werkt voor de buitenschoolse opvang (BSO) samen met de organisaties MAM's Kinderopvang en Koningskind. Tussen de middag blijven alle kinderen op de school, zo zorgen we voor rust en structuur. Deze Tussen schoolse opvang (TSO) wordt geregeld door Stichting TSO KWS. 

 

 

Deze beide organisaties bieden naast de voor- en naschoolse opvang (BSO), ook een kinderdagverblijf en peutergroep aan. Koningskind werkt daarnaast samen met een sport BSO. Mam's heeft sinds de zomervakantie 2017 ook een BSO aan de Canadalaan.

Meer informatie vindt u op de respectievelijke websites:

Melkdienst

Samen overblijven

De leerlingen eten tussen de middag onder leiding van de eigen leerkracht in de klas, waarbij vaak naar schooltv of een film wordt gekeken ter ontspanning. Na de lunch kunnen de kinderen lekker een half uur buiten spelen onder het toezicht van pleinwachten en iemand van het lerarenteam.

De pleinwacht regelen wij als ouders samen op de KWS. Op deze manier houden we de kosten laag en maken we het voor onze kids tegelijkertijd een stuk leuker. Want wat is er nu fijner dan samen met mama of papa touwtje springen op het schoolplein? Of lekker samen zandtaartjes bakken?

We hebben op de KWS het geluk een paar ouders te hebben die elke week en soms zelfs meerdere dagen als pleinwacht aanwezig zijn. Voor kinderen is dit erg fijn. Als alle ouders daarnaast vijf keer per jaar pleinwacht draaien, houden we een goede bezetting. Komt u binnenkort ook weer zandkastelen bouwen?

Meer weten of inroosteren?