Buitenschoolse opvang

De KWS werkt voor de buitenschoolse opvang samen met de organisaties MAM's Kinderopvang en Koningskind.

 

 

Deze beide organisaties bieden naast de voor- en naschoolse opvang (BSO), ook een kinderdagverblijf en peutergroep aan. Koningskind werkt daarnaast samen met een sport BSO. Mam's heeft sinds de zomervakantie 2017 ook een BSO aan de Canadalaan.

Meer informatie vindt u op de respectievelijke websites:

Samen overblijven

De leerlingen eten tussen de middag onder leiding van de eigen leerkracht in de klas, waarbij vaak naar schooltv of een film wordt gekeken ter ontspanning. Na de lunch kunnen de kinderen lekker een half uur buiten spelen onder het toezicht van pleinwachten en iemand van het lerarenteam.

Tussen Schoolse Opvang (TSO)