Het team van de KWS

Het team van PCBO Wilhelmina heeft een groot onderwijshart met veel expertise op didactisch- en vaktechnisch gebied. Onze leerkrachten willen het beste uit ieder kind halen. We dagen ze uit om het talent dat in hen zit te ontdekken.  

Het team bestaat uit ongeveer 30 medewerkers, waarvan het grootste deel groepsleerkracht is. Daarnaast werken we op school met een aantal vakleerkrachten (kunst en cultuur en bewegingsonderwijs) en onderwijsassistenten.

Verschillende leerkrachten hebben naast lesgevende taken een specifieke rol binnen school. Zo werken we met intern begeleiders, HB-, taal-, lees-, reken- en Kanjerspecialisten.

Samen zorgen we voor goed onderwijs voor onze kinderen. 

 

Indeling team

Directeur
Kees Kievit is de directeur van onze school. Wilt u contact met onze directeur?, klik dan hier.

Het managementteam
De schoolleiding wordt gevormd door de directeur en het managementteam. Het MT bestaat uit:

  • Lieke Roelofs, leerkracht en unitleider van de van de bovenbouw (groep 5-8).
  • Anne Rinske Kamphuis, leerkracht en unitleider van de onderbouw (groep 1-4).


Ondersteuning
We werken met twee interne begeleiders, zij coördineren de zorg rondom kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Daarnaast werken we met een leerkracht die kinderen ondersteunt bij specifieke ondersteuningsvragen ("lichte ondersteuning en begeleiding meerbegaafde leerlingen").

  • Laura van Asselt is intern begeleider voor de groepen 1 t/m 4.
  • Anne Rinske Kamphuis is intern begeleider voor de groepen 5 t/m 8.
  • Annelies Jansen is leerkracht en begeleidt de leerlingen die lichte ondersteuning nodig hebben (LO).
  • Ilse Goedhart is leerkracht en begeleidt de leerlingen die ondersteuning op HB-gebied nodig hebben.