Overige informatie en downloads

Het TSO-rooster en de schoolgids, maar ook het verslag van de onderwijsinspectie en de uitslag van de tevredenheidsenquête. Op deze pagina vindt u interessante en belangrijke downloads danwel links.

Link naar TSO-rooster:

 

Interne downloads:


Externe downloads:

  • Op de landelijke website scholenopdekaart.nl treft u uitgebreide informatie aan over de school met o.a. de waardering, resultaten, Cito-scores en verdeling plaatsing leerlingen in het voortgezet onderwijs. Deze website is een initiatief van de overheid.