Protocollen 2021-2022

Op onze school hebben we meerdere protocollen waarin de afspraken en werkwijzen beschreven staan. Hieronder vind je een aantal protocollen die ook belangrijk zijn voor jou als ouder.

Protocollen schooljaar 2021-2022:

Het gedragsprotocol beschrijft op welke manier wij als school de Kanjertraining inzetten. Dit is een methode voor het begeleiden van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. In het gedragsprotocol vind je ook de wijze waarop we als school omgaan met pesten en grensoverschrijdend gedrag.

Het protocol gescheiden ouders en niet samenwonende ouders beschrijft wat je als ouder van school kunt verwachten en wat wij van jou als ouder verwachten in dit soort situaties. Hierbij staat steeds het belang van kinderen voorop.