Cultuuronderwijs

Op de KWS zijn we graag creatief bezig. Muziek, toneel, tekenen en handvaardigheid nemen een belangrijke plaats in ons onderwijsaanbod in. We werken samen met verschillende culturele instellingen in Apeldoorn, ondersteunt door het ministerie van OCW.

Op de KWS houden we van musiceren. Muziekles, zingen en (facultatief) blokfluitles komen ruimschoots aanbod. Ook tekenen en handvaardigheid nemen een belangrijke plaats in. Deze lessen worden gegeven door de eigen groepsleerkracht en worden vaak ingezet bij de projecten die we op de KWS hebben.

 

Eigen podium

In het hart van de KWS is een podium compleet met een prima licht- en geluidsinstallatie. Dit podium neemt een belangrijke plaats op onze school in. We gebruiken deze ruimte voor tal van creatieve doeleinden zoals musicals, projectafsluitingen, toneelstukken, muzikale optredens en klassenshows.

 

Cultuurmenu Apeldoorn

Naast de eigen cultuureducatie op school neemt de KWS ook deel aan het Cultuurmenu. Dit cultuurprogramma komt voort uit de Cultuurwijzer; het coördinatiepunt in Apeldoorn voor kunst- en cultuureducatie. Gesubsidieerd door de gemeente Apeldoorn kunnen scholen in Apeldoorn deelnemen aan activiteiten van de verschillende culturele instellingen in Apeldoorn. De coördinatie hiervan wordt verzorgd door Centrum voor Kunsteducatie Markant.

Elk cluster van scholen in Apeldoorn krijgt jaarlijks bij toerbeurt één kunstdiscipline toegewezen. De leerlingen van de scholen in dit cluster krijgen culturele activiteiten in deze discipline aangeboden. Er zijn zeven clusters in het Cultuurmenu: audiovisuele vorming, beeldende kunst, cultureel erfgoed, dans, literair, muziek en theater. Markant verzorgt lessen en projecten in nagenoeg alle disciplines van het Cultuurmenu.

 

Impuls vanuit de overheid

Ook het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil cultuur op scholen stimuleren. Hiervoor is het programma Cultuureducatie met Kwaliteit opgezet. Doel van dit programma is te zorgen dat kwalitatief goede cultuureducatie een vaste plek krijgt binnen het onderwijs en dat het cultuuronderwijs naar een hoger niveau getild wordt. Iets wat de KWS van harte ondersteunt. Wij doen hier dan ook graag aan mee. Centrum voor Kunsteducatie Markant coördineert het programma.

Leerkrachten Tjeerd Hofstra en Lideke van Dam zijn de cultuur-coördinatoren voor de KWS.

 

Meer weten over onze samenwerkingspartners?

Meer weten van de partners waarmee we samenwerken op het gebied van cultuur of wilt u meer lezen over het cultuurbeleid van de KWS, het Ministerie van OCW of de gemeente Apeldoorn?

Lees meer