Hoe wordt er gewerkt in de groepen 1 en 2

We werken dit schooljaar met vier kleutergroepen. Deze zijn allemaal combinatiegroepen 1 en 2. Met behulp van de methode Schatkist werken we met speelse activiteiten en materialen aan de ontwikkeling van uw kind, waarbij taal, lezen en rekenen voorop staat.

Begin van de dag

Iedere morgen wordt begonnen met een gezamenlijk moment waarin geluisterd wordt naar elkaar. De leerlingen vertellen over dingen die ze meegemaakt hebben en over andere zaken die ze belangrijk vinden. De groepsleerkracht vertelt een Bijbelverhaal of een verhaal dat door de methode Trefwoord wordt aangedragen en er wordt met elkaar gezongen.

 

Kiesbord

In de kleutergroepen werken we met een kiesbord voor de leerlingen. Dit bevordert het zelfstandig werken en verhoogt de betrokkenheid van de leerling bij diens taken. Tegelijkertijd levert deze manier van werken extra mogelijkheden voor de groepsleerkracht op tot individuele begeleiding van de leerling: zorg op maat dus.

 

Methode Schatkist

Elk jaar komen in de kleutergroepen de seizoenen en de jaarlijkse feestdagen aanbod en elk jaar proberen de leerkrachten daar een verrassende invalshoek voor te bedenken. Op school gebruiken we ter ondersteuning de methode Schatkist. Deze aanpak gaat uit van die terugkerende thema’s en biedt een ruime keus uit inspirerende lessuggesties, spel- en werkvormen die nauw aansluiten bij de beleving van kleuters.

Schatkist biedt ons in de eerste plaats een keur aan speelse activiteiten en aantrekkelijke materialen waarmee we precies aansluiten bij datgene wat de kleuters bezighoudt. Pom Pom (de handpop) speelt hierbij een grote rol.

Met de methode beschikken we daarnaast over rijk en compleet materiaal waarmee we kleuters op een breed gebied stimuleren in hun ontwikkeling. Taal, lezen en rekenen staan hierbij voorop. Daarnaast vergroten de leerlingen hun kennis van de wereld en ontwikkelen zij sociaal-emotionele vaardigheden. We behandelen alle tussendoelen voor mondelinge taal, woordenschat, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

Aansluiting groep 3

Schatkist sluit aan bij Veilig Leren Lezen, de methode voor aanvankelijk lezen en taal die we in groep 3 gebruiken. Beide uitgaven zijn gebaseerd op de tussendoelen van het Expertisecentrum Nederlands; de leerlijnen zijn op elkaar afgestemd. Schatkist en Veilig Leren Lezen gaan uit van dezelfde aanpak.