Protocollen en SOP

Op onze school hebben we meerdere protocollen en documenten waarin de afspraken en werkwijzen beschreven staan. Hieronder vind je een aantal protocollen en documenten die ook belangrijk zijn voor jou als ouder. Dit gaat om het gedragsprotocol, het protocol voor gescheiden ouders en ons schoolondersteuningsprofiel (SOP). 

 

Het gedragsprotocol beschrijft op welke manier wij als school de Kanjertraining inzetten. Dit is een methode voor het begeleiden van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. In het gedragsprotocol vind je ook de wijze waarop we als school omgaan met pesten en grensoverschrijdend gedrag.

Het protocol gescheiden ouders en niet samenwonende ouders beschrijft wat je als ouder van school kunt verwachten en wat wij van jou als ouder verwachten in dit soort situaties. Hierbij staat steeds het belang van kinderen voorop. 

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het SOP geeft inzicht in de leerlingenpopulatie op school en de expertise die we op school hebben om kinderen met specifieke onderwijsbehoeften te begeleiden. Bij het plaatsen van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften kan het SOP helpen om te bepalen welke begeleiding we zelf kunnen verzorgen of waar we hulp van buiten bij nodig hebben. 

SOP PCBO Koningin Wilhelmina 2021-2022 (met alle scholen binnen ons Samenwerkingsverband is afgesproken dat het SOP 2021-2022 tot maart 2023 geldig blijft).