Vertrouwenspersonen

Een fijne sfeer op school is de belangrijkste voorwaarde om te kunnen leren. Een fijne sfeer maken we met elkaar. Hierin hebben het team, ouders en kinderen een belangrijke taak. Bij ons op school gebruiken we o.a. de Kanjertraining om keer op keer te investeren in een fijne sfeer. Wil je meer over de Kanjertraining lezen? Klik dan hier

Mochten er om welke reden dan ook toch zaken zijn die niet met de eigen leerkracht van je kind, de directie van school of een ander teamlid wil of kan bespreken dan zijn onze vertrouwenspersonen de aangewezen personen binnen school. Onze vertrouwenspersonen zijn speciaal opgeleid voor deze taak. Zij zijn in eerste instantie een luisterend oor voor teamleden, ouders en/of kinderen bij vertrouwenskwesties. Zij weten indien nodig welke stappen er genomen kunnen of moeten worden door school of door de melders. 

Gerdien de Kroon

Gerdien is de Kroon is één van onze vertrouwenspersonen binnen school. Gerdien werkt in groep 1/2. Gerdien is telefonisch bereikbaar via 055-5212389 (maandag en dinsdag) of via de mail op: gmanen@pcboapeldoorn.nl

Irene Jeeninga

Irene Jeeninga is één van onze vertrouwenspersonen binnen school. Irene werkt in groep 4/5. Irene is telefonisch bereikbaar via 055-5212389 (maandag t/m donderdag) of via de mail op: ijeeninga@pcboapeldoorn.nl

Klachtenregeling

Mocht het contact met de school gevoelig liggen dan kunt u ook contact opnemen met de vertrouwenspersonen van PCBO Apeldoorn. Hun namen en contactgegevens vindt u op:  www.pcboapeldoorn.nl/complimenten-en-klachten. Let wel, PCBO Apeldoorn en de school hebben nauw contact bij het oplossen van de klacht, tenzij dit door de aard van de klacht niet wenselijk is.

Wanneer het gaat om seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt zich richten tot Meldpunt Vertrouwensinspecteurs 0900 - 111 31 11 (lokaal tarief). De klachtenregeling en ook het boekje ‘Seksueel misbruik en intimidatie’ liggen ter inzage op school. PCBO Apeldoorn is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs. Mocht u na herhaaldelijke pogingen geen oplossing hebben voor uw klacht dan kunt u uw klacht bij deze commissie indienen. Informatie over deze klachtenprocedure vindt u bij de vertrouwenspersonen van de school, vertrouwenspersonen van PCBO Apeldoorn of op de website: www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl.

Wil je de klachtenregeling van PCBO Apeldoorn lezen? Deze is hier te vinden.