Onderwijs van nu, voor iedereen, in een prachtig oud gebouw!

Welkom!

Iedereen is welkom op onze school. Naast rekenen, taal en lezen vinden we het belangrijk om samen met de kinderen te praten over de boodschap in Bijbelverhalen én creatief bezig te zijn. Een fijne en vertrouwde sfeer waarin iedereen zichzelf kan zijn is hiervoor de basis.

Over onze school

Ouders & wij

We houden je graag op de hoogte van de ontwikkeling van jouw kind en van alles wat er op en rond de school speelt. Kun jij goed organiseren, vertellen over je werk of ondersteunen tijdens het lezen of rekenen? We werken graag met ouders samen om ons onderwijs te verrijken.

Wat kan ik doen?

Ons onderwijs

PCBO Koningin Wilhelmina is een school  waar we passend onderwijs mogelijk maken; met lessen op elk niveau. Naast de belangrijke taal- en rekenlessen besteden we aandacht aan cultureel en creatief onderwijs. De ontwikkeling van jouw kind staat áltijd centraal!

Ons onderwijs