Onderwijs van nu, voor iedereen, in een prachtig oud gebouw!

Welkom!

Iedereen is welkom op onze school. Een fijne en vertrouwde sfeer waarin iedereen zichzelf kan zijn is de basis van ons onderwijs. Zo besteden we dagelijks aandacht aan levensbeschouwing en werken we met behulp van de Kanjertraining aan vertrouwen en het kennen van jezelf en de ander. 

Wil je komen kennismaken?

Ouders & wij

We houden je graag op de hoogte van de ontwikkeling van jouw kind en van alles wat er op en rond de school speelt. Kun jij goed organiseren, vertellen over je werk of ondersteunen tijdens het lezen of rekenen? We werken graag met ouders samen om ons onderwijs te verrijken.

Wat kan ik doen?

Ons onderwijs

PCBO Koningin Wilhelmina is een school  waar we passend onderwijs mogelijk maken; met lessen op elk niveau. Naast de belangrijke lees-, taal- en rekenlessen besteden we aandacht aan cultureel en creatief onderwijs. De ontwikkeling van jouw kind staat áltijd centraal!

Ons onderwijs

KWS Nieuws

 • 31-8-2018

  De jaarkalender 2020-2021

  De uitgebreide versie van de jaarkalender voor het schooljaar 2020-2021 is hier te downloaden: Jaarkalender 2020-2021.

  Let op:
  Aan het begin van het schooljaar hebben we in de schoolkalender die aan alle kinderen is meegegeven een aantal fouten gevonden. Het gaat om een vrije dag die mist in de kalender en de tijd van een studiedag. 

  Fouten in de schoolkalender:

  • Op de studiedag van dinsdag 9 februari 2021 zijn alle kinderen de hele dag vrij. In de kalender staat dat de kinderen om 12.00 uur vrij zijn, dit klopt dus niet.
  • Vrijdag 14 mei 2021 is een vrije dag (is de dag na Hemelvaartsdag). In de kalender staat deze dag aangegeven als een schooldag, dit klopt dus niet.
  • Gezien de huidige maatregelen hebben we besloten om de planning rondom het afscheid van groep 8 aan te passen. Ouders van kinderen in groep 8 zijn hierover al geïnformeerd. Ter info: de musical en de afscheidsavond wordt op één avond georganiseerd. Iedere groep 8 heeft een eigen avond. Groep 8A staat gepland op dinsdag 13 juli 2021 en groep 8B op woensdag 14 juli 2021.
  Lees meer
 • 31-8-2018

  De schoolgids 2020-2021

  De schoolgids voor het schooljaar 2020-2021 is hier te downloaden: Schoolgids 2020-2021 

  De schoolgids wordt vanaf dit schooljaar gemaakt in Vensters. Dit doen we op alle PCBO scholen. Hierdoor is de schoolgids wat soberder en minder uitgebreid dan de jaren hiervoor. Het is de bedoeling dat de informatie op de website "scholen op de kaart" in combinatie met de schoolgids alle belangrijke informatie geeft voor ouders en inspectie. Klik hier voor de schoolpagina van de PCBO Koningin Wilhelmina.

  Hieronder vind je de schoolgids van het voorgaande schooljaar:

  Schoolgids 2019-2020

  Lees meer
 • 8-12-2020

  Protocollen 2020-2021

  Op onze school hebben we meerdere protocollen waarin de afspraken en werkwijzen beschreven staan. Hieronder vind je een aantal protocollen die ook belangrijk zijn voor jou als ouder.

  Protocollen schooljaar 2020-2021:

  Het gedragsprotocol beschrijft op welke manier wij als school de Kanjertraining inzetten. Dit is een methode voor het begeleiden van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. In het gedragsprotocol vind je ook de wijze waarop we als school omgaan met pesten en grensoverschrijdend gedrag.

  Het protocol gescheiden ouders en niet samenwonende ouders beschrijft wat je als ouder van school kunt verwachten en wat wij van jou als ouder verwachten in dit soort situaties. Hierbij staat steeds het belang van kinderen voorop. 

  Lees meer