Onderwijs van nu, voor iedereen, in een prachtig oud gebouw!

Welkom!

Iedereen is welkom op onze school. Een fijne en vertrouwde sfeer waarin iedereen zichzelf kan zijn is de basis van ons onderwijs. Zo besteden we dagelijks aandacht aan levensbeschouwing en werken we met behulp van de Kanjertraining aan vertrouwen en het kennen van jezelf en de ander. 

Wil je komen kennismaken?

Ouders & wij

We houden je graag op de hoogte van de ontwikkeling van jouw kind en van alles wat er op en rond de school speelt. Kun jij goed organiseren, vertellen over je werk of ondersteunen tijdens het lezen of rekenen? We werken graag met ouders samen om ons onderwijs te verrijken.

Wat kan ik doen?

Ons onderwijs

PCBO Koningin Wilhelmina is een school  waar we passend onderwijs mogelijk maken; met lessen op elk niveau. Naast de belangrijke lees-, taal- en rekenlessen besteden we aandacht aan cultureel en creatief onderwijs. De ontwikkeling van jouw kind staat áltijd centraal!

Ons onderwijs

KWS Nieuws

 • 31-8-2018

  De jaarkalender 2022-2023

  Een overzicht van de vakanties, vrije dagen en studiedagen voor het schooljaar 2022-2023 vind je hieronder. Zo is snel te zien welke vakanties wij aanhouden en op welke andere dagen de school gesloten is voor kinderen. 

   

  Data:

  Bijzonderheden:

  Herfstvakantie

  Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022

   

  Studiedag

  Dinsdag 01 november 2022

   

  Middag vrij

  Dinsdag 20 december 2022

  Alleen groep 1 t/m 4

  Kerstvakantie

  Maandag 26 december t/m vrijdag 06 januari 2023

   

  Studiedag

  Maandag 9 januari 2023

   

  Voorjaarsvakantie

  Maandag 27 februari t/m 03 maart 2023

   

  Studiedag

  Woensdag 8 maart 2023

   

  Goede vrijdag

  Vrijdag 07 april 2023

   

  2e Paasdag

  Maandag 10 april 2023

   

  Koningsdag

  Donderdag 27 april 2023

   

  Dag na Koningsdag

  Vrijdag 28 april 2023

   

  Meivakantie

  Maandag 01 mei t/m vrijdag 05 mei

   

  Hemelvaartsdag

  Donderdag 18 mei 2023

   

  Dag na Hemelvaartsdag

  Vrijdag 19 mei 2023

   

  2e Pinksterdag

  Maandag 29 mei 2023

   

  Studiemiddag

  Vrijdag 07 juli 2023

  Laatste schooldag, alle kinderen om 12.00 uur vrij

  Zomervakantie

  Maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023

   

  Een totaaloverzicht van alle activiteiten, vakanties en bijzonderheden voor het schooljaar 2022-2023 is te vinden in de gedetailleerde jaarkalender. Deze is hieronder te downloaden. De lay-out is heel simpel en summier. Dit heeft te maken met het feit dat alle ouders van onze school via Parro (ons beveiligde communicatieplatform) een digitale agenda kunnen volgen.

  Jaarkalender 2021-2022 PCBO Koningin Wilhelmina

  Jaarkalender 2022-2023 PCBO Koningin Wilhelmina

  Lees meer
 • 31-8-2018

  De schoolgids 2022-2023

  De schoolgids voor het schooljaar 2022-2023 is hieronder te downloaden.  

  De schoolgids wordt gemaakt in Vensters. Dit doen we op alle PCBO scholen. Hierdoor is de schoolgids wat soberder en minder uitgebreid dan de jaren hiervoor. Het is de bedoeling dat de informatie op de website "scholen op de kaart" in combinatie met de schoolgids alle belangrijke informatie geeft voor ouders en inspectie. Klik hier voor de schoolpagina van de PCBO Koningin Wilhelmina.

  Hieronder vind je de schoolgids van het voorgaande schooljaar:

  Schoolgids 2019-2020

  Schoolgids 2020-2021

  Schoolgids 2021-2022

  Schoolgids 2022-2023

  Lees meer
 • 8-12-2020

  Protocollen 2022-2023

  Op onze school hebben we meerdere protocollen waarin de afspraken en werkwijzen beschreven staan. Hieronder vind je een aantal protocollen die ook belangrijk zijn voor jou als ouder.

  Protocollen schooljaar 2021-2022:

  Het gedragsprotocol beschrijft op welke manier wij als school de Kanjertraining inzetten. Dit is een methode voor het begeleiden van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. In het gedragsprotocol vind je ook de wijze waarop we als school omgaan met pesten en grensoverschrijdend gedrag.

  Het protocol gescheiden ouders en niet samenwonende ouders beschrijft wat je als ouder van school kunt verwachten en wat wij van jou als ouder verwachten in dit soort situaties. Hierbij staat steeds het belang van kinderen voorop. 

  Lees meer