Over de school

PCBO Koningin Wilhelmina is een Christelijke basisschool vlakbij het Oranjepark in Apeldoorn. Een prachtige plek waar wij kinderen met open armen ontvangen en zichzelf laten zijn. We leren hen rekenen, taal en lezen, maar besteden als school ook veel aandacht aan sociale, culturele, creatieve vaardigheden en kennis. En verder is veel aandacht voor bewegen. Een fijne en vertrouwde sfeer is hiervoor de basis!