De school

De KWS is een christelijke basisschool. Als team weten wij ons geïnspireerd door de Bijbel. Het motto van onze school is ‘Elke dag zorg voor het lerende kind in een fijne sfeer’. 

Identiteit

In onze ogen is een fijne sfeer van groot belang om het maximale uit onze leerlingen te kunnen halen. Een goede, veilige en prettige omgeving zorgt voor goede prestaties: kinderen zullen het beste van zichzelf laten zien wanneer ze zich veilig, begrepen en geborgen voelen.

 

(Stimu)leren, de kern van ons motto

Onze leerlingen stimuleren we door met zorg en aandacht naar ze te luisteren, maar ook door ze uit te dagen. Door samen te kijken waar ze goed in zijn, hun talent te laten ontdekken, maar ook waar ze een beetje extra hulp bij kunnen gebruiken.

We laten onze leerlingen al vroeg zo zelfstandig mogelijk werken. Dit is namelijk niet alleen een goede voorbereiding op de middelbare school, maar het geeft hen ook een enorme dosis zelfvertrouwen. Daarnaast leren de leerlingen ook als team samen te werken en goede resultaten te behalen.

Op de KWS wordt veel aandacht besteedt aan de kernvakken rekenen, taal en (begrijpend) lezen. Er wordt in alle groepen Engels onderwezen. Maar  er is ook volop aandacht voor creatieve vaardigheden als muziek, tekenen, handvaardigheid en toneel. Dankzij de combinatie van deze vakken kunnen onze leerlingen terugvallen op een goede algemene ontwikkeling en brede, parate kennis.

 

Christelijk

De Koningin Wilhelminaschool is een christelijke basisschool. Wij proberen met elkaar ons geloof te beleven in de omgang mèt en de zorg vóór elkaar als kind, ouder en leerkracht, naast bijbelverhalen en vieringen.

De dag begint bij ons met godsdienstige vorming. Wij willen samen met de kinderen praten over het woord van God, de dag met gebed beginnen en ook weer afsluiten. We vieren de Christelijke feesten op school en hebben enkele keren per jaar een viering in de kerk.

Dat onze school een Christelijke basisschool is wil niet zeggen dat er geen kinderen met een andere levensbeschouwing onze school bezoeken. Ook deze kinderen zijn van harte welkom. Wel is het zo, dat van hen verwacht wordt dat zij aan onze godsdienstlessen en vieringen van de Christelijke feesten deelnemen.