Over de school

PCBO Koningin Wilhelmina is een Christelijke basisschool vlakbij het Oranjepark in Apeldoorn. Een prachtige plek waar wij kinderen met open armen ontvangen en zichzelf laten zijn. We leren hen rekenen, taal en lezen, maar besteden als school ook veel aandacht aan sociale, culturele, creatieve vaardigheden en kennis. En verder is veel aandacht voor bewegen. Een fijne en vertrouwde sfeer is hiervoor de basis!

Samen voor goed onderwijs

Een groot onderwijshart en veel expertise: dat is het team van PCBO Koningin Wilhelmina. Onze groep van 32 leerkrachten heeft een passie voor het onderwijs en heeft als doel het beste uit ieder kind te halen. Iedereen heeft een eigen expertise zoals rekenen, geschiedenis, techniek, Engels of cultuur. Samen zorgen we voor goed onderwijs voor onze kinderen!

 

Het team van de KWS
Juf geeft uitleg aan kinderen aan instructietafel

Blijf altijd op de hoogte

Omdat je natuurlijk graag op de hoogte blijft van hoe het gaat met jouw kind en wilt weten wat er op school gebeurt, houden we je regelmatig op de hoogte. We hebben een nieuwsbrief, schoolgids en een jaarkalender, maar plannen ook vaste contactmomenten in, zoals een informatieavond en 10-minutengesprekken. Verder gebruiken we Parro waarin we gemakkelijk contact met elkaar hebben. Uiteraard zijn we altijd bereid om te overleggen als dat nodig is. Zo weet je wat er speelt, maar kun je ook altijd vragen stellen.

Om onze school optimaal te laten functioneren, werken we ook graag met ouders samen! Naast lees-, reken- en klassenouders zijn er meerdere commissies en werkgroepen die altijd een extra handje kunnen gebruiken. Daarnaast benutten we graag jouw talenten en kennis om onze leeromgeving te verrijken met een gastles. 

Opvang buiten de schooluren

Tussen de middag eten kinderen een boterham op school. Dit zorgt niet alleen voor meer rust en structuur, maar ook voor  gezelligheid! Na school kunnen kinderen opgevangen worden bij onze naschoolse opvang. Hier kunnen ze samen spelen terwijl er ook op ze gelet wordt! Voor naschoolse opvang werken we samen met Koningskind en MAM’s. Zij bieden ook een kinderdagverblijf en peutergroep aan.

Leren buiten de deur

Een dagje naar de Hoge Veluwe of muziek maken op de pianoschool Markant met een muziekleraar? Het kan allemaal! Doordat we samenwerken met verschillende partners uit de omgeving, kunnen kinderen op een leuke en spelende manier meer leren over kunst, natuur en muziek.

Leerlocaties

School met een verhaal

Het prachtige, oude gebouw waar we nu onze lessen geven, werd gebouwd in 1923. In de tussentijd is er veel veranderd: van 'Parkwegschool' en A- en B-school,  les bij de leraar thuis in de oorlog,  naar de vorming van de huidige basisschool en aan- en verbouw.

Duik verder in de geschiedenis