Oudercommunicatie

Op de KWS vinden we een goede communicatie naar de ouders essentieel. We informeren u regelmatig over de gang van zaken op school.

Contactmomenten

Op de KWS zorgen we via verschillende kanalen voor een goede communicatie:

Vaste contactmomenten

  • Informatieavond: Aan het begin van elk schooljaar is er een algemene informatieavond voor alle groepen. Op deze speciale avond kunt u kennis maken met de groepsleerkrachten, wordt er uitleg gegeven over de leerstof voor het komend schooljaar, komen nieuwe onderwijsontwikkelingen aanbod en/of worden andere zaken toegelicht die op dat moment in onze school spelen.
  • Startgesprek: In de eerste weken van het nieuwe schooljaar voert iedere leerkracht met u en uw kind een startgesprek (vanaf groep 3 samen met uw kind). Samen stemmen we de verwachtingen en behoeften voor het komende schooljaar af. 
  • 10-minutengesprek: Drie keer per jaar wordt u uitgenodigd voor een 10-minutengesprek. Tijdens deze gesprekken wordt de ontwikkeling van uw kind besproken, o.a. naar aanleiding van het rapport van uw kind.
  • De projectafsluiting: Eén keer per jaar werken we op onze school aan een groot project. Aan het einde van deze periode mag u ’s ochtends de mooie resultaten komen bekijken waar uw kind die weken hard aan heeft gewerkt met zijn of haar klas.


Schriftelijke en digitale informatie

  • De nieuwsbrief: Minimaal één keer per maand krijgt u onze digitale nieuwsbrief. Aankondigingen van schooluitjes, evenementen op school, herinnering aan bijzondere dagen, via de nieuwsbrief informeert de schoolleiding u over actuele zaken. 
  • Algemene schriftelijke informatie zoals de ouder- en TSO-bijdrage, oproep voor nieuwe vrijwilligers of berichten vanuit de MR, OR of de TSO vindt u in de maandelijkse nieuwsbrief.
  • Informatieboekje groep 1-2: Voor ouders waarvan het kind voor het eerst naar groep 1 of 2 gaat.
  • De schoolgids: u krijgt jaarlijks digitaal de link toegestuurd naar de nieuwe schoolgids, deze is ook te vinden op onze website. 
  • De jaarkalender kunt u uiteraard ook vinden op onze website. Daarnaast ontvangt ieder gezin een mooi gedrukt exemplaar aan het begin van ieder schooljaar. 
  • Op onze website kunt u ook veel informatie vinden. Van teamsamenstelling, beleid tot informatie over de tussenschoolse opvang. Mist u iets? Dan horen wij dat graag.

 

Contact

Ouders zijn na school altijd welkom voor een gesprek met de leerkracht. Zeker weten dat de leerkracht alle tijd voor u heeft? Maak dan vooral een afspraak. Als een leerkracht het nodig vindt, neemt hij/zij natuurlijk contact met u op. Is er iets op school gebeurt waardoor uw kind van slag is? Neemt u dan vooral contact op met school! Wij staan altijd voor u klaar. 

Heeft u behoefte aan een gesprek met de intern begeleider, de directeur of een unitleider? U bent van harte welkom. Maakt u hiervoor echter wel van te voren even een afspraak.