Oudercommunicatie

Op de KWS vinden we een goede communicatie naar de ouders essentieel. We informeren u regelmatig over de gang van zaken op school.

Contactmomenten

Omdat je natuurlijk graag op de hoogte blijft van hoe het gaat met jouw kind en wilt weten wat er op school gebeurt, houden we je regelmatig op de hoogte. We hebben een nieuwsbrief, schoolgids en een jaarkalender, maar plannen ook vaste contactmomenten in, zoals een informatieavond en 10-minutengesprekken. Verder gebruiken we Parro waarin we gemakkelijk contact met elkaar hebben. Uiteraard zijn we altijd bereid om te overleggen als dat nodig is. Zo weet je wat er speelt, maar kun je ook altijd vragen stellen.

Vaste contactmomenten

  • Informatieavond: Aan het begin van elk schooljaar is er een algemene informatieavond voor alle groepen. Op deze speciale avond kunt u kennis maken met de groepsleerkrachten, wordt er uitleg gegeven over de leerstof voor het komend schooljaar, komen nieuwe onderwijsontwikkelingen aanbod en/of worden andere zaken toegelicht die op dat moment in onze school spelen.
  • Startgesprek: In de eerste weken van het nieuwe schooljaar voert iedere leerkracht met u en uw kind een startgesprek (vanaf groep 3 samen met uw kind). Samen stemmen we de verwachtingen en behoeften voor het komende schooljaar af. 
  • 10-minutengesprek: Drie keer per jaar wordt u uitgenodigd voor een 10-minutengesprek. Tijdens deze gesprekken wordt de ontwikkeling van uw kind besproken, o.a. naar aanleiding van het rapport van uw kind.
  • De projectafsluiting: Eén keer per jaar werken we op onze school aan een groot project. Aan het einde van deze periode mag u ’s ochtends de mooie resultaten komen bekijken waar uw kind die weken hard aan heeft gewerkt met zijn of haar klas.

Schriftelijke en digitale informatie

  • De nieuwsbrief: Minimaal één keer per maand krijgt u onze digitale nieuwsbrief. Aankondigingen van schooluitjes, evenementen op school, herinnering aan bijzondere dagen, via de nieuwsbrief informeert de schoolleiding u over actuele zaken. 
  • Algemene schriftelijke informatie zoals de ouder- en TSO-bijdrage, oproep voor nieuwe vrijwilligers of berichten vanuit de MR, OR of de TSO vindt u in de maandelijkse nieuwsbrief.
  • Informatieboekje groep 1-2: Voor ouders waarvan het kind voor het eerst naar groep 1 of 2 gaat.
  • De schoolgids: u krijgt jaarlijks digitaal de link toegestuurd naar de nieuwe schoolgids, deze is ook te vinden op onze website. 
  • De jaarkalender kunt u uiteraard ook vinden op onze website. Daarnaast ontvangt ieder gezin een mooi gedrukt exemplaar aan het begin van ieder schooljaar. 
  • Op onze website kunt u ook veel informatie vinden. Van teamsamenstelling, beleid tot informatie over de tussenschoolse opvang. Mist u iets? Dan horen wij dat graag.

 

Contact

Ouders zijn na school altijd welkom voor een gesprek met de leerkracht. Zeker weten dat de leerkracht alle tijd voor u heeft? Maak dan vooral een afspraak. Als een leerkracht het nodig vindt, neemt hij/zij natuurlijk contact met u op. Is er iets op school gebeurt waardoor uw kind van slag is? Neemt u dan vooral contact op met school! Wij staan altijd voor u klaar. 

Heeft u behoefte aan een gesprek met de intern begeleider, de directeur of een unitleider? U bent van harte welkom. Maakt u hiervoor echter wel van te voren even een afspraak.