Nieuwsoverzicht

 • 8-12-2020

  Protocollen 2021-2022

  Op onze school hebben we meerdere protocollen waarin de afspraken en werkwijzen beschreven staan. Hieronder vind je een aantal protocollen die ook belangrijk zijn voor jou als ouder.

  Protocollen schooljaar 2021-2022:

  Het gedragsprotocol beschrijft op welke manier wij als school de Kanjertraining inzetten. Dit is een methode voor het begeleiden van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. In het gedragsprotocol vind je ook de wijze waarop we als school omgaan met pesten en grensoverschrijdend gedrag.

  Het protocol gescheiden ouders en niet samenwonende ouders beschrijft wat je als ouder van school kunt verwachten en wat wij van jou als ouder verwachten in dit soort situaties. Hierbij staat steeds het belang van kinderen voorop. 

  Lees meer
 • 16-5-2020

  Het schoolplan 2019-2023

  Hier vind je meerdere beleidsplannen van onze school, waaronder het schoolplan voor de periode 2019-2023. Hierin lees je in grote lijnen waar we als school voor staan en voor gaan. Ieder jaar maken we een jaarplan, hierin staan de plannen specifiek uitgewerkt voor één schooljaar. 

  Benieuwd naar ons schoolplan, jaarplan of andere beleidsstukken? Deze vind je hieronder:

  Het schoolplan 2019-2023

  Sinds dit schooljaar werken we vanuit de methodiek van "Continu verbeteren". Vanuit deze methodiek werken we met een compact jaarplan, het zogenaamde "One Page One Plan". Dit is hieronder te vinden:

  Het jaarplan 2021-2022  

  Het uitgebreide jaarplan 2021-2022 (WMK) is via school op te vragen. Ieder jaar worden de jaarplannen geëvalueerd. Zo is de voortgang te volgen voor o.a. ouders en inspectie. Deze evaluaties worden gepubliceerd in jaarverslagen. Deze vind je hieronder:

  Jaarverslag 2020-2021

  Jaarverslag 2019-2020

  Lees meer
 • 31-8-2018

  De schoolgids 2021-2022

  De schoolgids voor het schooljaar 2021-2022 is hieronder te downloaden.  

  De schoolgids wordt gemaakt in Vensters. Dit doen we op alle PCBO scholen. Hierdoor is de schoolgids wat soberder en minder uitgebreid dan de jaren hiervoor. Het is de bedoeling dat de informatie op de website "scholen op de kaart" in combinatie met de schoolgids alle belangrijke informatie geeft voor ouders en inspectie. Klik hier voor de schoolpagina van de PCBO Koningin Wilhelmina.

  Hieronder vind je de schoolgids van het voorgaande schooljaar:

  Schoolgids 2019-2020

  Schoolgids 2020-2021

  Schoolgids 2021-2022

  Lees meer