Onderwijs

Op de KWS werken we volgens een leerstofjaarklassensysteem, waar in verschillende niveaus les gegeven wordt. We maken gebruik van moderne methodieken en gebruiken ICT als ondersteuning bij onze lessen. Engels wordt gegeven vanaf groep 1. Daar waar nodig krijgen de leerlingen extra ondersteuning.

Van de eerste schooldag, onderwijs in de onder-, midden- en bovenbouw, tot godsdienstonderwijs en ondersteuning. U vindt informatie hierover in de subpagina's in het menu.