Kinderen lezen op school

Onderwijs

Gevestigd in een mooi, oud gebouw, bieden wij het onderwijs van nu. PCBO Koningin Wilhelmina is een school waar we passend onderwijs bieden  met lessen op elk niveau. Naast de belangrijke lees-, taal- en rekenlessen, besteden we aandacht aan cultureel en creatief onderwijs. De ontwikkeling van jouw kind staat áltijd centraal!

Kinderen eten fruit

Een speelse start 

Een eerste schooldag is altijd spannend! Maar samen bereiden we ons goed voor. Zo wordt de schooltijd naast leerzaam, vooral ook heel leuk. Één keer per maand op donderdag is er een peuteruurtje voor peuters van ruim drie jaar. Kom jij ook?

Zodra jij en je kind gewend zijn, wordt leren in groep 1 en 2 leuk met de Schatkist methode. Denk aan speelse activiteiten en materialen, waarbij taal, lezen en rekenen voorop staan. En wist je dat kinderen vanaf groep 1 al Engels krijgen? Vroeg geleerd, is oud gedaan!

Werkwijze groep 1 & 2
De meester geeft uitleg aan klas

Structuur, met aandacht voor elkaar

De Schatkist methode wordt omgeruild voor de schoolboeken: je kind gaat naar groep 3! We bieden een duidelijke structuur, luisteren naar elkaar en geven aandacht aan het geloof. ’s Ochtends is er aandacht voor taal en rekenen, maar er is meer om jezelf in te ontwikkelen. Daarom is er ’s middag veel ruimte voor wereldoriënterende én creatieve vakken! 

Werkwijze groep 3 t/m 8

Van ons, voor iedereen

Onderwijs van kennis en vaardigheden

Op onze school is plaats voor iedereen. We vinden het belangrijk om samen met de kinderen te praten over het woord van God, waarbij we de dag beginnen en afsluiten met een gebed. Daarbij zijn we graag creatief bezig! Muziekles, zingen, tekenen, theater: er zijn lessen en projecten in bijna alle smaken. Er zit voor iedereen wel wat bij en we doen het samen!

Cultuur- en godsdienstonderwijs

Verdiepende en extra ontwikkeling

Gelukkig is iedereen uniek. Om kinderen zich te laten ontwikkelen, hebben ze unieke behoeftes. Met ons team bieden we individuele zorg aan kinderen, zoals een intensieve taalklas, aandacht voor hoog- of meerbegaafde kinderen, maar ook extra uitleg van de leerstof. Daarnaast is er een beschikbare leerkracht die meer verdiepende uitleg kan geven op een bepaald gebied en is er ook ruimte voor extra leermiddelen.

Wat wij extrá doen

Meisjes spelen op rekstok

Voor alle kanjers

Voor jezelf opkomen en goed met anderen omgaan. Het lijkt zo simpel, toch kunnen veel kinderen hier wat hulp bij gebruiken. De Kanjertraining heeft als doel om een kind positief over zichzelf en anderen te leren denken. Omdat al onze leerkrachten geschoold zijn als kanjertrainer, is onze school gecertificeerd als Kanjerschool.

Meer over kanjertraining