Hoe wordt er gewerkt in de groepen 3 t/m 8

Met veel aandacht voor taal en rekenen in de ochtend en ruimte voor de wereldoriënterende- en creatieve vakken in de middag hebben de midden- en bovenbouw een duidelijke structuur. Elke dag is er ruimte voor een gezamenlijk moment waarin wordt geluisterd naar wat iedereen bezig houdt en we aandacht schenken aan ons geloof.

Het begin van de dag

Iedere ochtend wordt een half uur ingeruimd voor een gezamenlijk moment waarin geluisterd wordt naar elkaar. De leerlingen vertellen over dingen die ze meegemaakt hebben en over andere zaken die ze belangrijk vinden. De groepsleerkracht vertelt een Bijbelverhaal of een verhaal dat door de methode ‘Trefwoord’ wordt aangedragen en er wordt met elkaar gezongen.

 

De ochtenden

We werken vanaf groep 3 doorgaans op de volgende manier in de ochtend:

  • er wordt een hoeveelheid werk van verschillende vakken besproken en opgegeven;
  • de leerlingen kiezen zelf in welke volgorde zij hun werk hanteren;
  • als zij dat kunnen, kijken ze hun werk zelf na (m.b.v. antwoordenboekjes);
  • leerlingen die extra hulp en begeleiding nodig hebben, krijgen dat aan de zgn. instructietafel;
  • leerlingen die klaar zijn met de basisstof kunnen extra opdrachten maken: uitbreidings- en verdiepingsstof.

 

 De middagen

De wereldoriënterende- en creatieve vakken komen vooral ‘s middags aan de orde. De opzet en uitwerking van deze lessen kent vele variaties. Alle werkvormen (individueel, in groepjes, klassikaal) komen aanbod. Bij vieringen en projecten wordt ook samengewerkt met andere groepen en leerjaren.