Goede sfeer

Op de KWS willen we ervoor zorgen dat ieder kind zich zoveel mogelijk kan ontwikkelen. Die ontwikkeling heeft niet alleen betrekking op het cognitieve, maar ook op het sociaal-emotionele gebied. Een goede sfeer is daarbij essentieel. 

 

Kanjertraining

Lesgeven in een positief pedagogisch klimaat is belangrijk op de KWS. Een goede sfeer is van belang voor leerkrachten, leerlingen én ouders. Zo kunnen onze leerlingen zich zoveel mogelijk te ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden. Er zijn duidelijke regels ( kijk hier naar de gedragscode) om die sfeer op peil te houden, zoals een goede sociale omgang met elkaar. Op de KWS maken we daarnaast gebruik van de Kanjertraining en hebben we een pestprotocol. Pesten is nooit leuk. Op de KWS hebben we dan ook duidelijke afspraken gemaakt om pesten tegen te gaan. Ook de Kanjertraining wordt hiervoor gebruikt en er wordt aandacht besteed aan de consequenties van gedrag op sociale media. Meer weten? Download  het pestprotocol van onze basisschool.

Voor meer informatie over de Kanjertraining: www.kanjertraining.nl/

 

De Kanjertraining is bedoeld om leerlingen beter voor zichzelf te laten opkomen en/of beter met anderen om te gaan. Vaak is de grondslag achter bepaald gedrag sociale onhandigheid: kinderen lachen om alles; spelen de baas of zijn erg verlegen; stellen zich afhankelijk of juist agressief op of doen alsof het hen allemaal niet raakt. Voor leerlingen die vaak een van deze vormen van gedrag laten zien, kan de Kanjertraning uitkomst bieden.

De Kanjertraining heeft als doel dat een kind positief over zichzelf en anderen leert denken. De pijlers waarop de Kanjertraining is gebouwd, zijn:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • Niemand speelt de baas
  • Je bent niet zielig
  • We lachen elkaar niet uit.

De school is gecertificeerd als Kanjerschool. Alle leerkrachten zijn geschoold in de kanjertrainer gevolgd.

Lesgeven in een positief pedagogisch klimaat is belangrijk op de KWS. Een goede sfeer is van belang voor leerkrachten, leerlingen én ouders. Zo kunnen onze leerlingen zich zoveel mogelijk te ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden. Er zijn duidelijke regels om die sfeer op peil te houden, zoals een goede sociale omgang met elkaar. Op de KWS maken we daarnaast gebruik van de Kanjertraining en hebben we een pestprotocol. 

Pesten is nooit leuk. Op de KWS hebben we dan ook duidelijke afspraken gemaakt om pesten tegen te gaan. Deze kunt u terugvinden in ons pestprotocol. Ook de Kanjertraining wordt hier tegen gebruikt en er wordt aandacht besteed aan de consequenties van gedrag op social media.